Calvin Synod Herald March April 2017 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA

Download Here: Calvin Synod Herald March April 2017 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA

Witnesses of Christ’s Resurrection – Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai, Bishop………………….. 2
An Easter People – Rev. Stefan M. Torok ……………….. 3
Three Thoughts for Ash Wednesday – Dr. David B. Bowman …………………………………… 5 Special Sunday Worship Service Beata Krasznai …………………………………………. 5 Giving up for Lent – SMT………………………………………. 6
Easter Joy – poem – Joanna Fuchs……………………….. 7
America’s National Anthem – t Rev. A.W. Kovacs ……. 8
Easter Means Eternal Life – Joanna Fuchs……………… 8
Interjú (rövid elbeszélés) – Mikszáth Kálmán…………… 9
Kálvin Egyházkerületi bel- és külmisszió…………………11
Krisztus feltámadásának tanúi – Ft. Dr. Krasznai Csaba ………………………………….. 12 Különleges vasárnapi Istentisztelet Krasznai Beáta ………… 13
Húsvéti Igehirdetés – Lentulai Attila, lelkész ………….. 14
A sír éber ?rei – Nt. Kiss László …………………………… 16
Húsvéti szokások, hagyományok …………………………. 17
Hirdetések ………………………………………………..18-19-20

Calvin Synod Herald January February 2017 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA

Download: Calvin Synod Herald January February 2017 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA

The Narrow Gate – Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai, Bishop……… 2
Answering the Call – Sermon: Ordination of
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai – Rt.Rev. K.K. Ludwig….. 3
Bishop Installation Service ……………………………………. 5
Christian Identity and Changing Society –
Rev. Viktor Toth …………………………………………………… 6
Some Things to Consider for the New Year – SMT…… 8
A Time to Be in Earnest – David B. Bowman…………..11
Calvin Synod Homeland and Overseas Mission ………11
A szoros kapu – Ft. Dr Krasznai Csaba…………………. 12
Kálvin Egyházkerületi bel- és külmisszió……………….. 13
Magyarországi út – Ft. Dr. Krasznai Csaba……………. 13
Cleveland Nyugati Oldal Ref. Egyház 110. évfordulója
Bócsay Tóth Klára ……………………………………………… 15
L.A. Els? Magyar Ref. Egyház 90. évfordulója……….. 16
110. évforduló igehirdetés a Clevelandi Nyugatoldali
Magyar Egyházban – Nt Dr. Kálmán Szabolcs ………. 16
Hirdetések ………………………………………………..17-18-19

Calvin Synod Herald September October 2016 AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA

Download Here: September October 2016 Calvin Synod Herald AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA

Table of Contents:

Mustard Seed Faith –
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai, Bishop………………………. 2
Reformed Theology – ST ……………………………………… 3
Aren’t We Christians Already? Rev. Viktor Toth………… 5
Fraternal Organizations and our Churches –
Rt. Rev. Koloman K. Ludwig………………………………….. 7
Retirement of Rev. Dr. Mark Horton – James Ballas …. 8
Rich Toward God – Rev. David B. Bowman ……………… 9
Johnstown Church Closes – t Rev. Albert W. Kovacs. 10
In Memoriam……………………………………………………… 12
Calvin Synod Homeland and Overseas Mission …….. 13
Mustármagnyi hit – Ft.dr. Csaba Krasznai …………….. 14
Keresztyén identitástudat – Rev. Viktor Toth………….. 15
Change of Address Form…………………………………….. 15
Reformáció jelmondatai – S. Réti Katalin lp …………… 16
Upcoming events……………………………………………….. 17
Order blank – Megrendel?lap………………………………. 17
Hirdetések ………………………………………………..18-19-20

Calvin Synod Herald May June 2016

Download Here: May-June 2016 Calvin Synod Herald

IN THIS ISSUE:
The Fellowship of Believers – Rt. Rev. Koloman Karl Ludwig……………………………….. 2
The Outpouring of the Holy Spirit at Pentecost – ST…. 3
Jesus Ascension – ST ………………………………………….. 4
CS Hungarian Reformed Youth Camp Announcement – Rt. Rev. Koloman K. Ludwig………………………………….. 7
Keep the Faith – by Unknown writer……………………….. 7
Meeting of the Eastern Classis………………………………. 8
Agenda The 78th Annual Meeting ………………………….. 9
Calvin Synod Homeland and Overseas Mission …….. 10
Change of Address Form…………………………………….. 10
Upcoming events……………………………………………….. 10
A hív?k közössége – Ludwig Kálmán K. püspök………11
Anyák napján – Nagy Erika …………………………………. 14
A lélek zúgása – Havadt?i Sándor………………………… 14
Pünkösd – Patakfalvi Anna………………………………….. 15 Pünkösd……………………………………………………………. 16
Az anyám és én – Ady Endre………………………………. 17
Füstbement terv – Pet?fi Sándor…………………………. 17
Order blank – Megrendel?lap………………………………. 17
Hirdetések ………………………………………………..18-19-20

November December 2014 Calvin Synod Herald AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA

IN THIS ISSUE

Blessing of the Animals and Pediatric Puppies James Ballas …………. 2
The American Hungarian Reformed Presbyter’s Association
Recommendations Committee Report 2014 …………………… 3
Christians and Christmas – Rev. Stefan M. Torok ……………. 4
I Walk The Line – NOT! – Rev. Albert W. Kovacs …………….. 6
Carpathia Relief Fund – Rt. Rev. Dr. Csaba G. Krasznai ….. 7
Harvest Festival – Rt. Rev. Dr. Csaba G. Krasznai ………….. 8
What is This World Coming To? – Dr. D.B. Bowman ………… 9
Meditations – Rev. Alexander Jalso……………………………… 10
Church News from Manville, NJ – Joyce Burjan ……………..11
Order Blank ………………………………………………………………12
Calvin Synod Homeland and Overseas Mission ……………. 12
Change of Address Form…………………………………………….12
A próféciának beteljesülése – Rt. Rev. Béla Poznán ………. 13
Gyülekezeti hírek ……………………………………………………….14
Kálvin Zsinat bel- és külmisszió…………………………………… 14
KMCSSZ Sajtótájékoztató …………………………………………..15
Statement of Ownership ……………………………………………..15
Esténkinti számadás – Dr, Király Zoltán ……………………….. 16
Az igaz élet – Vásárhelyi Boldizsár ……………………………. 17
A zörget? Krisztus – Ravasz László ……………………………. 18
Hirdetések ……………………………………………………….18-19-20

Click Here to view NOVEMBER DECEMBER 2014 CSH

Calvin Synod Herald July August 2014

July-August 2014 Calvin Synod Herald

Congregational and Calvin Synod News ………………2
Calvin Synod Conference Photos………………………..2
Who is Jesus? – Rt. Rev. Bela Poznan ……………….3
Kingdomtide – Rev. Albert W. Kovacs ………………….4
76th Annual Meeting – Rev. Stefan M. Torok ………..5
The Longest Month of the Year – S.A. Cosentino ….9
The Answer is NO! – Rev. Dr. Zoltan Kiraly …………10
Mission Trip to Australia – Bishop Poznan ………….11
A Communion – Rev. David B. Bowman …………….12
Calvin Synod Homeland and Overseas Mission ….12
Kicsoda Jézus? – Poznán Béla püspök …………….13
Gyülekezeti hírek …………………………………………….14
KMCSSZ Sajtótájékoztató ………………………………..15
Change of address form …………………………………..16
Order Blank ……………………………………………………16
Új búza zsenge ünnepén – Patakfalvi Anna ………..16
Vajúdó Id?k küszöbén – Sipos Domokos ……………17
Hirdetések ……………………………………………18-19-20
76th Annual Meeting
Calvin Synod Conference of the United Church of Christ
Held from May 13 to 16, 2014 at Ligonier, Pennsylvania
Pictured are Conference Council, Deans of the Classes
and Delegates

Download Here: July August 2014 CSH

May – June 2014 Calvin Synod Herald AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUSOK LAPJA

Download Here: May June 2014 Calvin Synod Herald

IN THIS ISSUE
Forty Years as Chief Elder – James D. Ballas ……… 2
…Be filled With The Holy Spirit –
Rt. Rev. Bela Poznan …………………………………….. 3
The Promise of Pentecost – SMT………………………. 4
The Struggle and Triumph of the Spirit –
Rev. David B. Bowman …………………………………….. 5
Christ and His Bride – Rev. A.W. Kovacs ……………. 6
Kovacs’ Celebrate 60 Years ……………………………… 7
Sunshine for Magyars?…………………………………….. 7
Jesus’ Ascension Is The Crown of His Life –
Rev. Alexander Jalso ……………………………………….. 8
The Fountain of Life – Prayer by John Calvin ……… 8
Mother’s Day Poem …………………………………………. 9
Order Blank ……………………………………………………. 9
Pictures from HRC of Walton Hills, OH ………………. 9
Call to Annual Meeting……………………………………. 10
Calvin Synod Homeland and Overseas Mission … 10
Teljesedjetek be Szentlélekkel –
Poznán Béla püspök………………………………………..11
Gyülekezeti hírek …………………………………………… 12
Az egyakarat áldása – Vásárhelyi Boldizsár ……… 14
Levél – Csókay András idegsebészt?l ……………… 14
Change of address form …………………………………. 15
KMCSSZ Sajtótájékoztató ………………………………. 15
Részlet Egyetemes Egyháztörténetb?l……………… 16
Vajúdó Id?k küszöbén – Sipos Domokos ………….. 17
Hirdetések ……………………………………………18-19-20

Calvin Synod Herald March – April 2014

Download: Calvin Synod Herald March April 2014

Index:

Congregational and Synod News …………………….. 2

The Mystery and Reward of the
Death of Jesus – Rt. Rev. Bela Poznan ……………… 3

The Day of The Cross – SMT ……………………….. 4

Meditation for Easter – Rev. Alexander Jalso ……….. 5

Order Blank …………………………………….. 5

Reformation 500th Anniversary Hungary Planning

Underway – Rev. Albert W. Kovacs …………………… 6

The Little Man – Rev. Stefan Torok …………………. 6

Christ our only Mediator – Prayer by John Calvin …….. 7

Hungary Got It Right! – Rev. Albert W. Kovacs ……….. 8

Calvin Synod Homeland and Overseas Mission …………. 10

Jézus halálának titka

és jutalma – Rt. Rev. Poznán Béla püspök …………….11

Gyülekezeti hírek ……………………………….. 12

Lelkipásztori jelentés – Nt. Vásárhelyi József ……….13

Feltámadás – Patakfalvi Anna ……………………… 14

Képek Passaic NJ-b?l …………………………….. 14

KMCSSZ Sajtótájékoztató ………………………….. 15

Az én Megváltóm él – Ravasz László…………………. 15

Change of address form …………………………… 16

A Magyar Himnusz ………………………………… 16

Vajúdó id?k küszöbén – Sipos Domokos ………………. 17

Hirdetések ………………………………….18-19-20

November-December 2013 Calvin Synod Herald

November-December 2013 Calvin Synod Herald

In this issue:

Congregational and Calvin Synod News ……………………….. 2
Change of address – Címváltozás ………………………………. 2
Christmas 2013 – Rt. Rev. Bela Poznan ……………………….. 3
Heidelberg Catechism – Rev. Albert W. Kovacs ……………… 4
Plan of Action – Guideline for starting and
conducting a prayer group in your church …………………….. 5
Prayer by John Calvin ……………………………………………… 5
Installation Service of the Calvin Synod Officers
– Rev. Stefan Torok ……………………………………………….. 6
The Wise Still Seek Him – SMT …………………………………. 7
Like a Thief in the Night – Rev. David B. Bowman …………… 8
Rev. Dr. Mark A. Horton elected to Bridgeport, CT
– Claudia Margitay-Balogh ……………………………………….. 9
Christmas Gifts for Retired Ministers and Ministers’
widows – Rt. Rev. Dr. Csaba G. Krasznai …………………….. 9
In Memoriam: Arved Teleki – The NY Times ……………….. 10
2013 Karácsony – Rt. Rev. Poznán Béla ……………………….11
Gyülekezeti hírek ……………………………………………………12
Kálvin Zsinat bel- és külmisszió…………………………………. 12
Order Blank – Megrendel?lap……………………………………. 12
Az Úr csodásan m?ködik – Rt.Rev.Dr.Csaba Krasznai ……… 13
Akcióterv – Imacsoport szolgálat ………………………………. 13
Adventi Ima – Közli: Rev. Dr. Király Zoltán ………………….. .14
In Memoriam: Teleki Árvéd …………………………………….. 14
Az Igaz élet – Vásáhelyi Boldizsár ref. lelkész ………………. 15
Order Blank – Megrendel? lap…………………………………… 16
Karácsonyra (vers) – Szemlér Ferenc ………………………… 16
Calvin Synod Homeland and Overseas Missions……………… 17
Pál apostol nyomában – H.V. Morton ………………………….. 18
Hirdetések …………………………………………………………….19-20
November – December 2013 Calvin Synod Herald

September-October 2013 Calvin Synod Herald

September October 2013 Calvin Synod Herald

In This Issue:

Congregational and Calvin Synod News……………2
The Sign of Jonah – Rt. Rev. Bela Poznan………..3
Stoning Mary – Joseph’s Nightmare
– Rev. Albert W. Kovacs………………………………….4
Called to Be Agents of Reconciliation
– Rev. David B. Bowman ………………………………..5
Have Hope – Jill Pongracz Murrell …………………..6
For the Son of Man came – komp ……………………7
Temptation – Rt. Rev. Dr. Zoltan Kiraly……………..8
Gospel Message – Rev. Zsolt A. Jakabffy………..10
Jónás jele – Rt. Rev. Poznán Béla………………….11
Camp 2013 – photos…………………………………….13
Gyülekezeti hírek………………………………………….14
Kálvin Zsinat bel- és külmisszió……………………..14
Magyarországról árvizi segélykérés………………..14
Order Blank – Megrendel?lap………………………..14
Change of address – Címváltozás………………….15
Igehirdetés a Zsinaton – Rev. Jakabffy Zsolt…….15
Esteledik – Rt. Rev. Dr. Király Zoltán……………..18
Pál apostol nyomában – H.V. Morton………………18
Hirdetések………………………………………………19-20