May June 2015 Issue

In This Issue:

The Presence of the Holy Spirit in the Life of Christians –
Rt. Rev. Dr. Csaba Krasznai ……………………………………………2
Living With an Ascension Attitude – SMT …………………………. 3
Supporting Calvin Synod New Way in a New World –
Rev. Albert W. Kovacs ……………………………………………………5
Meditations for Pentecost – Rev. Alexander Jalso …………….. 6
Meditations for Mother’s Day – Rev. Alexander Jalso ………… 7
Upcoming events in Columbus, OH – A. Bartfay……………….. 7
The Lord’s Church – Rev. M. Newland …………………………….. 8
Easter photos from First Hungarian Church of Walton Hills, OH
– Photos by Beata Krasznai ………………………………………….10
Change of Address Form………………………………………………10
A Szentlélek jelenléte a keresztyén ember életében –
Ft. Dr. Krasznai Csaba ………………………………………………….11
Gyülekezeti hírek …………………………………………………………12
Kálvin Zsinat kül- és belmisszió…………………………………….. 12
Calvin Synod Homeland and Overseas Mission ……………… 12
Order Blank ………………………………………………………………..13
A Szent Lélek által egyek vagyunk – Vásárhelyi Boldizsár .. 13
125 éve hunyt el Czelder Márton, az els? protestáns magyar
misszionárius – Jenei Tamás ………………………………………..15
Mi történt pünkösdkor – Havadt?y Sándor ……………………… 16
Pünkösdi várakozás – Dsida Jen? ……………………………….. 18
Hirdetések …………………………………………………………18-19-20