„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” Jób 19, 25.

Megrendült lélekkel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy

Nt. Katona Jen?

lelkipásztor, türelemmel és méltosaggal viselt súlyos betegség után életének 65-ik évében, 2013. május 13-án megtért a Mennyei Atyához. Földi útját az alázat, az igazságosság, becsületesség jellemezte, amit Krisztus Egyházában 41 évi szolgálatával bizonyított.

Szeretett családtagunk emlékére szervezett gyászistentiszteletre
2013. június 9-én, déli 12:00 óra 30 perct?l
kerül sor a San Francisco és Környéke Magyar Református Egyháznál.
Cím: 102 Laurel Street, Redwood City, CA 94063.

„Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színr?l-színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.” 1. Korinthus 13, 12-13.

Élete, az együtt megélt közös és szép emlékek, kitörölhetetlen nyomot hagytak mindnyájunk szívében. Áldott legyen az Úr érte!

A gyászoló család

„I know that my redeemer lives, and that in the endhe will stand upon the earth.” Job 19, 25.

With sadness of heart, but accepting the Almighty’s will we announce to all those who knew and loved him, that pastor

Rev. Eugen Katona
after bearing with Christian patience and with human dignity a long lingering illness gave back his immortal soul to Allmighty God on May 13, 2013 at the age of 65. His life on Earth was characterized by humility, justice and honesty, as been proven by his 41 years serving Christ in His Church.

In memory of our loved one, a memorial service will be held on
June 9, 2013, 12:30 pm
at the Hungarian Reformed Church of San Francisco and Vicinity.
Address: 102 Laurel Street, Redwood City, CA 94063.

„Now we see but a pure reflection, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. And now these three remain: fate, hope and love. But the greatest of these is love.” 1. Corinthians 13, 12-13.

His life and the shared beautiful memories have left an indelible mark on our hearts.
Blessed be the Lord for it!

The grieving family

Rev. Gábor Magyari-Köpe

Free Magyar Reformed Church San Francisco & Vicinity
102 Laurel Street
Redwood City, CA 94063
Tel: +1-650-365-1535
Fax: +1-720-294-5277
www.reformatustemplom.com